top of page
  • valenciarelocation

חוק בקהאם - כל מה שצריך לדעת לפני המעבר לספרד

Updated: Dec 3, 2022חוק בקהאם: דרישות מס ויתרונות על פי מומחה מס המסביר מהו למעשה חוק בקהאם?


חוק בקהאם ידוע בתור המשטר המיוחד לעובדים שנעקרו לשטח ספרד המסדיר את חוק מס הכנסה בסעיף מיוחד משלו.


חוק בקהאם זהו משטר מיסוי מיוחד המציע את האפשרות לנצל מיסוי טוב יותר למי שמעביר את מקום מגוריו לספרד בגלל עבודה.


חוק בקהאם זהו משטר מס מועיל מאוד מכיוון שמטרתו העיקרית היא להציע יתרונות למשיכת עובדים מוסמכים לספרד.


חוק בקהאם זו תכנית מס ידועה המוכרת יותר כ-חוק בקהאם מכיוון שהכדורגלן דיוויד בקהאם היה אחד האנשים הראשונים שניצלו את היתרונות של תכנית זו.


כיצד מגישים בקשה לחוק בקאם? זהו משטר אופציונלי ניתן לבחור באמצעות פנייה לרשות המיסים המוכיחה כי מתקיימות הדרישות והמינהל יבדוק את התיעוד המוצג באמצעות מתן החלטה. במקרה שתאושר, התכנית תחול למשך 6 שנים, אם כי ניתן לבטלה גם מוקדם יותר.


אילו יתרונות חוק בקהאם מציע לי? מיסוי משכורות בשיעור קבוע של 24% עד 600,000 אירו (47% מסכום זה) הוא מחויב במס בספרד רק על ההכנסה שהושגה בספרד (למעט משכורות).


אילו דרישות צריך כדי להגיש בקשה לחוק בקהאם?


ללא מגורים קודמים בספרד ב-10 השנים האחרונות לפני הגשת הבקשה.


שיש עבודה חדשה שמצדיקה את העברתו של האדם לספרד.


ישנן חלופות שונות כדי לעמוד בדרישה זו, אך זה הכרחי לחלוטין שתהיה עבודה בספרד.


לא ניתן להשיג הכנסה דרך מוסד קבע הנמצא בשטח ספרד. כלומר, הפונה לא יכול לקיים פעילות על חשבונו (לא יכול להיות עצמאי).


נוח לתכנן אותו כי חיוני לעמוד במועדים החוקיים הקבועים בחוק:

מעבר המגורים לספרד

מתחילים בעבודה בספרד

יישום משטר חוק בקהאם


יתרונותיו של חוק בקהאם:


שיעור אחיד 24% לעומת 50% האפשריים שיש למשטר הכללי כשיעור מס


בסיס המס הכללי (הכולל הכנסה מעבודה, שכירות וכדומה) מחויב במס כמעט קבוע של 24%, עד למקסימום של 600,000 יורו. מה שעולה על הסכום האמור חייב במס של 47%.רק הכנסה שהושגה בספרד מחויבת במס למעט הכנסה מעבודה (אחרת כל ההכנסה ברחבי העולם תחויב במס בספרד)


במס העושר רק נכסים שנמצאים בספרד מחויבים במס.


אין חובה להציג טופס 720 או הצהרת נכסים בחו"ל.


חסרונותיו של חוק בקהאם:


כפל מס: לא ניתן להחיל הסכמי מס כפל.


אין זכות להחיל ניכויים בגין הוצאות כפי שמיושם במשטר הרגיל


גם פטור מפיצויי פיטורים אינו אפשרי.


אין זכות לניכוי לצאצאים או לבני משפחה.


איך יועץ המס שלנו יכול לעזור לך עם חוק בקהאם?


על יועץ המס שלנו לדון איתך במצבך על מנת להתעמק במקרה שלך ויוכל לומר לך אם יש לך יותר יתרונות מחסרונות.


לאחר ביצוע הניתוח הקודם, מומחי המס שלנו יבחנו אם אתם עומדים בכל הדרישות, ובמידה וכן, נסייע לכם עם הבקשה מול רשות המיסים כדי שתוצג בצורה נכונה, אחרת לא ניתן להגיש אותה מחדש.


צרו איתנו קשר כדי שנוכל לעזור לך.Comentarios


bottom of page